Kontakt:

 

 

 

Daniela Fedorková

            Juditina 1945/12, Teplice

            tel.: 777 117 667

            e-mail: daniela@naseucetni.eu

 

Nabízíme Vám tyto oblasti poskytovaných účetních služeb

§  Průběžné vedení daňové evidence

§  Průběžné vedení podvojného účetnictví

§  Sestavení roční uzávěrky

§  Poradenská součinnost při sestavení účetní uzávěrky

§  Zastupování na úřadech

§  Vypracování analýz a reportů podle požadavků klienta

§  Zefektivnění účetního systému

§  Zavedení účetnictví

§  Účetní konzultace

§  Elektronický import dokladů, bankovních výpisů apod.

Nabízíme Vám tyto služby v oblasti mzdové a personální agendy

§  Zpracování mezd

§  Zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)

§  Zpracování roční mzdové uzávěrky – zúčtování záloh zaměstnanců, vyúčtování společnosti

§  Příprava veškerých dokumentů vyžadovaných českými pracovněprávními předpisy, roční přehledy pro ČSSZ, zdrav. pojišťovny atd.

§  Podpora při kontrolách prováděných příslušnými orgány (FÚ, ZP, ČSSZ), zastupování před úřady

§  Mzdové poradenství

 

 

Nabízíme Vám tyto služby v daňové oblasti

§  Daňové poradenství a zkoumání daňových dopadů

§  Daňové plánování a optimalizace

§  Zastupování v daňových řízeních před Finančním úřadem

§  Přiznání k dani z příjmu právnických osob

§  Přiznání k dani z příjmu fyzických osob a ze závislé činnosti

§  Přiznání k dani ze závislé činnosti

§  Přiznání k DPH, souhnrné hlášení

§  Intrastat

§  Přiznání k dani silniční

§  Přiznání k dani z nemovistostí

§  Přiznání k dani z převodu nemovistostí

§  Přiznání k dani darovací

§  Srážkové daně

§  Daň dědická a darovací

§  Hlášení pro Český statistický úřad

 

Výhody externě zpracovaného účetnictví

Externě zpracovávané účetnictví je:

§  na kvalitativně i technologicky vyšší úrovni

§  levnější, rychlejší, spolehlivější; nemusíte řešit zastupování zaměstnanců při dovolených, komunikaci s úřady apod.

§  méně rizikové; odpovědnost za chyby nebo ztrátu dat se přesouvá na nás