VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

– daňovou evidenci zpracováváme v souladu          s platnými zákony o účetnictví v programu          POHODA
– daňová evidence se týká pouze OSVČ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

– účetnictví zpracováváme v souladu s platnými zákony o účetnictví v programu POHODA
– účetnictví je dle zákona nutno vést u právnických osob, fyzických osob, které dosáhly obratu 25 milionu korun a zahraničních osob v ČR podnikajících nebo   provozujících jiných činností
– účetnictví vedeme také v POHODĚ

PROGRAM WFLOW A DIGITOO

– programy k vytěžování dokladů a digitalizaci účetnictví
– pomocníci pro klienty i účetní
– možnost placení faktur
– náhled dokladů odkudkoliv
– možnost vystavování objednávek
– archivace veškerých dokladů, abyste nemuseli uchovávat papírové účetnictví
– skvělé k práci na dálku, ať už na dovolené nebo na pracovní cestě

ZPRACOVÁNÍ MEZD

– ke zpracování mezd používáme personalistický program Pamica od POHODY

+420 777 117 667

Juditina 1945/12
Teplice
415 01

danielle@naseucetni.eu